ทน.สฎ.ต้อนรับเทศบาลเมืองหัวหิน

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 400 คน นำคณะมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการชุมชน เพื่อเพิ่มพูนและแลกเปลี่ยนความรู้ นำมาปรับใช้ในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ทั้งนี้ได้เลี้ยงรับรองคณะ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ณ ภัตตาคารบัวทอง