กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณรอบศาลหลักเมืองและภายในศาลหลักเมืองเป็นระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร