พิธีบวงสรวงและถวายสักการะเนื่องในวัน “อาภากร”

วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 โดย พุทธมนต์ วงศ์กองแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 227 ครั้ง

พิธีบวงสรวงและถวายสักการะเนื่องในวัน “อาภากร”  นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีบวงสรวงและถวายสักการะเนื่องในวัน “อาภากร” ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ในวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557 ณ บริเวณศาลกรมหลวงชุมพร ปากน้ำตาปี โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail