พิธีบวงสรวงและถวายสักการะเนื่องในวัน “อาภากร”

พิธีบวงสรวงและถวายสักการะเนื่องในวัน “อาภากร”  นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีบวงสรวงและถวายสักการะเนื่องในวัน “อาภากร” ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ในวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557 ณ บริเวณศาลกรมหลวงชุมพร ปากน้ำตาปี โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก