ประมูลจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณรอบศาลหลักเมืองและภายในศาลหลักเมืองเป็นระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร