บรรพชาสามเณร ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนเทศบาล 5 ทน.สฎ.

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณร อุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โอกาสครบรอบ 50 ปี โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 5-20 พฤษภาคม 2557 ณ วัดพัฒนาราม ทั้งนี้ได้มีแห่ขบวนนาคฯ จากโรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไปยังวัดพัฒนาราม สถานที่ในการบรรพชา