กิจกรรมเวียนเทียน วันวิสาขบูชา

วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 โดย พุทธมนต์ วงศ์กองแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1168 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ วัดธรรมบูชา จัดงาน “สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศานา” เนื่องในวิสาขบูชา ประจำปี 2557 โดยมีนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้พนักงานเทศบาล หน่วยงานต่างๆ และพี่น้องประชาชน เข้าร่วม แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ฟังธรรม และร่วมเวียนเทียนจำนวนมาก เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 ณ วัดธรรมบูชา

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail