กิจกรรมเวียนเทียน วันวิสาขบูชา

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ วัดธรรมบูชา จัดงาน “สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศานา” เนื่องในวิสาขบูชา ประจำปี 2557 โดยมีนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้พนักงานเทศบาล หน่วยงานต่างๆ และพี่น้องประชาชน เข้าร่วม แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ฟังธรรม และร่วมเวียนเทียนจำนวนมาก เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 ณ วัดธรรมบูชา