เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีออกหน่วยเคลื่อนที่พบประชาชน

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีออกหน่วยเคลื่อนที่พบประชาชน นำโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดงานเทศบาลพบประชาชน เพื่อให้บริการประชาชนในเชิงรุกและรับทราบปัญหาต่างๆของประชาชน โดยมีพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภายนอกให้บริการประชาชน ณ สะพานนริศ