ร่วมเปิดงานสรงน้ำหลวงพ่อพัฒน์นารโท ประจำปี 2557

วันที่ 8 เมษายน 2557 โดย พุทธมนต์ วงศ์กองแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 306 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงานสรงน้ำหลวงพ่อพัฒน์นารโท ประจำปี 2557

เพื่อให้ศิษยานุศิษย์และพุทธบริษัทได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อหลวงพ่อพัฒน์ เป็นการสืบสานงานประเพณีประจำของท้องถิ่น และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านการแสดง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 6 – 14 เมษายน 2557 ณ วัดพัฒนาราม(อารามหลวง) จ.สุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail