ร่วมเปิดงานสรงน้ำหลวงพ่อพัฒน์นารโท ประจำปี 2557

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงานสรงน้ำหลวงพ่อพัฒน์นารโท ประจำปี 2557

เพื่อให้ศิษยานุศิษย์และพุทธบริษัทได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อหลวงพ่อพัฒน์ เป็นการสืบสานงานประเพณีประจำของท้องถิ่น และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านการแสดง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 6 – 14 เมษายน 2557 ณ วัดพัฒนาราม(อารามหลวง) จ.สุราษฎร์ธานี