ประมวลภาพงานประเพณีสงกรานต์ 2557

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2557 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมของไทย โดยมีขบวนแห่สงกรานต์เริ่มจากสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เคลื่อนไปสู่บริเวณพิธีเปิดงาน สะพานนริศ ประชาชนร่วมสนุกกับปาร์ตี้โฟม อุโมงค์น้ำ และคอนเสิร์ตจากศิลปิน