ประมวลภาพงานประเพณีสงกรานต์ 2557

วันที่ 13 เมษายน 2557 โดย พุทธมนต์ วงศ์กองแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 718 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2557 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมของไทย โดยมีขบวนแห่สงกรานต์เริ่มจากสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เคลื่อนไปสู่บริเวณพิธีเปิดงาน สะพานนริศ ประชาชนร่วมสนุกกับปาร์ตี้โฟม อุโมงค์น้ำ และคอนเสิร์ตจากศิลปิน

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail