ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ จังหวัดศรีษะเกษ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ จังหวัดศรีษะเกษเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเคพาร์ค แกรนด์ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับนายสืบสวัสดิ์ สืบสายพรหม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองขุขันธ์ จังหวัดศรีษะเกษ พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี