ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครขอนแก่น

เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงานอาคารจอดยานยนต์ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและการบริหารตลาดสดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมตลาดสดเทศบาล ชั้น 4