เชิญเที่ยวงานสุราษฎร์ฟู๊ดแฟร์ ๒๐๑๔ เทศกาลอาหารทะเล ๗ – ๑๕ มี.ค.

วันที่ 10 มีนาคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 1047 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดงานสุราษฎร์ฟู๊ดแฟร์ ๒๐๑๔ณ บริเวณถนนริมเขื่อนแม่นำ้ตาปี โดยมีนายวงศศิริ พรหมชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิด ซึ่งหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๓ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗  พบกับอาหารทะเลของดีเมืองสุราษฎร์ และกิจกรรมการแสดงทุกค่ำคืน

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail