เชิญเที่ยวงานสุราษฎร์ฟู๊ดแฟร์ ๒๐๑๔ เทศกาลอาหารทะเล ๗ – ๑๕ มี.ค.

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดงานสุราษฎร์ฟู๊ดแฟร์ ๒๐๑๔ณ บริเวณถนนริมเขื่อนแม่นำ้ตาปี โดยมีนายวงศศิริ พรหมชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิด ซึ่งหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๓ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗  พบกับอาหารทะเลของดีเมืองสุราษฎร์ และกิจกรรมการแสดงทุกค่ำคืน