เชิญร่วมงาน “แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร”

วันที่ 25 มีนาคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 273 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีขอเชิญประชาชนร่วมงาน “แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร”

1619248_678834775492268_1575425192_n

ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2557 พบกับขบวนแห่ผ้าขึ้นสู่ยอดเขาที่สวยงามตระการตา พร้อมสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ และส่งเสริมประเพณีที่ดีงามของพุทธศาสนิกชน

**26 มี.ค.เวลา 08.30 น. จะมีพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง เวลา 10.00 น. พิธีบวงสรวงพระธาตุศรีสุราษฎร์ ณ ลานพระธาตุศรีสุราษฎร์ (เขาท่าเพชร) จากนั้น เวลา 19.00 น จะมีพิธีสมโภชผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ ณ บริเวณศาลหลักเมือง

**วันที่ 27 มี.ค. เวลา 12.00 น จะมีขบวนพิธีอัญเชิญผ้าห่มพระธาตุจาก 19 อำเภอ แห่จากบริเวณศาลหลักเมือง ไปยังเขาท่าเพชร ในเวลา 16.30 น. เพื่ออัญเชิญผ้าห่มขึ้นพระธาตุศรีสุราษฎร์

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail