“สุราษฎร์ธานี ไบค์วีค 2014”(Surat Bike Week 2014)

วันที่ 9 มีนาคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 648 ครั้ง

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2557 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน“สุราษฎร์ธานี ไบค์วีค 2014”(Surat Bike Week 2014) ณ บริเวณสนามข้างโรงแรมวังใต้ โดยมีนายประภาส อิทนปสาธน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิด พร้อมร่วมจุดเทียนชัยถวายแด่ในหลวง ซึ่งมีกลุ่มบิ๊กไบค์ในประเทศ และต่างประเทศนำรถเข้าร่วมงานจำนวนมาก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย เคารพกฎจราจร ตลอดจนให้นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ภายในงานจะมีบูทนิทรรศการการท่องเที่ยว ซุ้มภาพถ่าย การออกร้านเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่งรถ และเครื่องแต่งกาย รวมทั้งของที่ระลึกต่างๆ และมีแสดงดนตรีวงคาราบาว วงคนไม้หลา

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail