พิธีสมโภชผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ ฯ

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีสมโภชผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ฯ

โดยมีนายอวยชัย อินทร์นาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ทั้งนี้จะมีพิธีอัญเชิญผ้าขึ้นห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ฯ ในวันที่ 27 มี.ค.57 เริ่มเวลา 12.00 น.ขบวนพร้อมกัน ณ ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี