พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง และพิธีบวงสรวงพระธาตุศรีสุราษฎร์

ร่วมพิธีพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ณ ศาลหลักเมือง บวงสรวงพระธาตุศรีสุราษฎร์ ณ ลานพระธาตุศรีสุราษฎร์(เขาท่าเพชร) 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ณ ศาลหลักเมือง พร้อมด้วย นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี และคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และร่วมพิธีบวงสรวงพระธาตุศรีสุราษฎร์ ณ ลานพระธาตุศรีสุราษฎร์(เขาท่าเพชร) โดยมีนายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธี เนื่องในงาน “แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร” ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2557