พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง และพิธีบวงสรวงพระธาตุศรีสุราษฎร์

วันที่ 26 มีนาคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 378 ครั้ง

ร่วมพิธีพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ณ ศาลหลักเมือง บวงสรวงพระธาตุศรีสุราษฎร์ ณ ลานพระธาตุศรีสุราษฎร์(เขาท่าเพชร) 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ณ ศาลหลักเมือง พร้อมด้วย นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี และคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และร่วมพิธีบวงสรวงพระธาตุศรีสุราษฎร์ ณ ลานพระธาตุศรีสุราษฎร์(เขาท่าเพชร) โดยมีนายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธี เนื่องในงาน “แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร” ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2557

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail