พลังแห่งศรัทธา ชาวสุราษฎร์ฯ ร่วมอัญเชิญผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ฯ

วันที่ 27 มีนาคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 744 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีอัญเชิญผ้าขึ้นห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์

โดยมีนายอวยชัย อินทร์นาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพร้อมอัญเชิญผ้าพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ ขึ้นห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ ทั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนจากหลายอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมจำนวนมาก เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 จากบริเวณศาลหลักเมือง ไปยังพระธาตุศรีสุราษฎร์ (บนเขาท่าเพชร)

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail