ประชุมเตรียมความพร้อมแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ฯ

วันที่ 25 มีนาคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 271 ครั้ง

การประชุมเตรียมความพร้อมแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ฯ  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ และธรรมชาติเขาท่าเพชร ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2557 ณ ศาลหลักเมือง และลานพระธาตุศรีสุราษฎร์ ณ เขาท่าเพชร โดยมีพนักงานเทศบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail