ประชุมเตรียมความพร้อมแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ฯ

การประชุมเตรียมความพร้อมแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ฯ  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ และธรรมชาติเขาท่าเพชร ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2557 ณ ศาลหลักเมือง และลานพระธาตุศรีสุราษฎร์ ณ เขาท่าเพชร โดยมีพนักงานเทศบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี