บันทึกเทป เตรียมความพร้อม “ แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาต

วันที่ 12 มีนาคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 136 ครั้ง

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนาย กฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมบันทึกเทป “ รายการ NBT วันนี้ ” เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร” ในวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2557 ณ ศาลหลักเมือง และลานพระธาตุศรีสุราษฎร์ ณ เขาท่าเพชร สามารถรับชมได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 “ รายการ NBT วันนี้ ” โดยจะออกอากาศในวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 เวลา 15.05 -15.30 น.

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail