ทน.สุราษฎร์ฯ มอบวุฒิบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นอนุบาล 2

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นอนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 329 คน โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานมอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองที่มอบความไว้วางใจให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๕