ทน.สุราษฎร์ฯ มอบวุฒิบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นอนุบาล 2

วันที่ 20 มีนาคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 322 ครั้ง

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นอนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 329 คน โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานมอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองที่มอบความไว้วางใจให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๕

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail