ทน.สฎ.เตรียมพร้อมจัดงานประเพณีสงกรานต์ 2557

วันที่ 6 มีนาคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 190 ครั้ง

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีสงกรานต์ 2557 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ตัวแทนชุมชน โรงเรียนสังกัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันล้ำค่า และเป็นเอกลักษณ์ของชาวสุราษฎร์ธานี เป็นประจำทุกปี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail