ทน.สฎ.เชิญตัวแทนนมโรงเรียนชี้แจง กรณีนมโรงเรียนบูด

วันที่ 12 มีนาคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 333 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เชิญตัวแทนสหกรณ์โคนมพัทลุง และโรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชี้แจงรายละเอียดกรณีมีการพบนมโรงเรียนที่บูด ซึ่งทางตัวแทนได้ชี้แจงถึงขั้นตอนกระบวนการต่างๆ อย่างละเอียด โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมทำข่าว และสอบถามจำนวนมาก

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail