ทน.สฎ.เชิญตัวแทนนมโรงเรียนชี้แจง กรณีนมโรงเรียนบูด

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เชิญตัวแทนสหกรณ์โคนมพัทลุง และโรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชี้แจงรายละเอียดกรณีมีการพบนมโรงเรียนที่บูด ซึ่งทางตัวแทนได้ชี้แจงถึงขั้นตอนกระบวนการต่างๆ อย่างละเอียด โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมทำข่าว และสอบถามจำนวนมาก