ทน.สฎ. ร่วมบันทึกเทป “เวทีประชาคมเพื่อชุมชนเข้มแข็ง”

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมพนักงานเทศบาล และตัวแทนชุมชน 4 ชุมชนได้แก่ ชุมชนวัดโพธาวาส ชุมชนบ้านบางใหญ่ ชุมชนบ้านหัวแหลมพัฒนา และชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต และโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต ร่วมบันทึกเทปรายการ “เวทีประชาคมเพื่อชุมชนเข้มแข็ง” ตอน “ท้องถิ่นชุมชนร่วมใจสร้างสิ่งแวดล้อมสดใสให้เมืองคนดี” เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ ค่ายวิภาวดีรังสิต