ทน.สฎ. ร่วมบันทึกเทป “เวทีประชาคมเพื่อชุมชนเข้มแข็ง”

วันที่ 24 มีนาคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 467 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมพนักงานเทศบาล และตัวแทนชุมชน 4 ชุมชนได้แก่ ชุมชนวัดโพธาวาส ชุมชนบ้านบางใหญ่ ชุมชนบ้านหัวแหลมพัฒนา และชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต และโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต ร่วมบันทึกเทปรายการ “เวทีประชาคมเพื่อชุมชนเข้มแข็ง” ตอน “ท้องถิ่นชุมชนร่วมใจสร้างสิ่งแวดล้อมสดใสให้เมืองคนดี” เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ ค่ายวิภาวดีรังสิต

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail