ต้อนรับผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นางสาวอัจฉรา วงษ์เอก ผู้ตรวจราชการ เขต 6 สำนักงานผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับพร้อมนำเสนอการดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 1.แผนป้องกันภัยแล้ง 2.การจัดทำระบบ e-LASS 3.โครงการนวัตกรรม 4.แผนป้องกันยาเสพติด 5.ด้านคุณภาพการศึกษา 6.แผนพัฒนาท้องถิ่น 7.แผนการสาธารณสุข และ 8.การลดขั้นตอนการให้บริการ