ต้อนรับผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันที่ 19 มีนาคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 488 ครั้ง

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นางสาวอัจฉรา วงษ์เอก ผู้ตรวจราชการ เขต 6 สำนักงานผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับพร้อมนำเสนอการดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 1.แผนป้องกันภัยแล้ง 2.การจัดทำระบบ e-LASS 3.โครงการนวัตกรรม 4.แผนป้องกันยาเสพติด 5.ด้านคุณภาพการศึกษา 6.แผนพัฒนาท้องถิ่น 7.แผนการสาธารณสุข และ 8.การลดขั้นตอนการให้บริการ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail