กำหนดตรวจรับงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายปากน้ำ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี งวดที่ 3

ดาวน์โหลดเอกสาร