งานเลี้ยงทัพนักกีฬาเทศบาลฯ และนักเรียนคนเก่ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อ

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง   จัดงานเลี้ยงให้กับทัพนักกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี คว้าอันดับ ๖  ระดับประเทศ “ชลเกมส์” และนักเรียนคนเก่ง โดยมีกิจกรรมการแสดงดนตรี และจับรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่ทำการแข่งขัน   ณ โรงเรียนเทศบาล ๕