กำหนดตรวจรับงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายปากน้ำ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี งวดที่ 1 และงวดที่ 2

ดาวน์โหลดเอกสาร