โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันที่ 16 มกราคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 7263 ครั้ง

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

1525079_645629212146158_267394359_n

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๖ ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล กรีฑา เซปักตะกร้อ ฟุตซอล มวยไทย – มวยสากลและเทควันโด ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๑๐๗๙๙ , ๐๘๓-๖๙๑๙๓๙๓ หรือ www.smss.ac.th

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail