โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

1525079_645629212146158_267394359_n

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๖ ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล กรีฑา เซปักตะกร้อ ฟุตซอล มวยไทย – มวยสากลและเทควันโด ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๑๐๗๙๙ , ๐๘๓-๖๙๑๙๓๙๓ หรือ www.smss.ac.th