โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการ อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการ อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการ อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี แกนนำชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรปราการ ระยอง สระแก้วและชุมพร ในระหว่างวันที่ ๕ – ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี