เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมชมการประดับตกแต่งไฟ

วันที่ 22 มกราคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 887 ครั้ง

            เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมชมการประดับตกแต่งไฟ บริเวณถนนคนเดิน 

                นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมชมการประดับตกแต่งไฟ บริเวณถนนคนเดิน โดยร่วมต้อนรับปีใหม่และเทศกาลตรุษจีน พร้อมทั้งมีเทพเจ้า ไฉ่ซินเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ประทานพรให้กับพี่น้องทุกท่านประสพโชคลาภ ตลอดปี ๒๕๕๗

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail