เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมชมการประดับตกแต่งไฟ

            เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมชมการประดับตกแต่งไฟ บริเวณถนนคนเดิน 

                นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมชมการประดับตกแต่งไฟ บริเวณถนนคนเดิน โดยร่วมต้อนรับปีใหม่และเทศกาลตรุษจีน พร้อมทั้งมีเทพเจ้า ไฉ่ซินเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ประทานพรให้กับพี่น้องทุกท่านประสพโชคลาภ ตลอดปี ๒๕๕๗