หน่วยงานต่างๆร่วมอวยพรและสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี รับมอบกระเช้าของขวัญพร้อมกับร่วมอวยพรและสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี รับมอบกระเช้าของขวัญพร้อมกับร่วมอวยพรและสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ จากตัวแทนจากธนาคารอิสลาม สาขาสุราษฎร์ธานี ศูนย์การค้าโคลีเซียมสุราษฎร์ธานี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาโฮมโปร และโรบินสัน ณ ห้องนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี