มอบทุน โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา

วันที่ 15 มกราคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 1355 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีพร้อมคู่สมรส มอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๕  มกราคม ๒๕๕๗  นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีพร้อมคู่สมรส มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์พัฒนาด้านการศึกษา โดยมีนายสุรชัย แพเพชรทอง ผู้อำนวยการศึกษาโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร พร้อมคณะครูรับมอบ  ณ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail