มอบทุน โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีพร้อมคู่สมรส มอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๕  มกราคม ๒๕๕๗  นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีพร้อมคู่สมรส มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์พัฒนาด้านการศึกษา โดยมีนายสุรชัย แพเพชรทอง ผู้อำนวยการศึกษาโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร พร้อมคณะครูรับมอบ  ณ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร