ทัพนักกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี คว้าอันดับ ๖ จาก ๒๕๖ อปท.

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีต้อนรับทัพคณะนักกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่เข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๑”ชลเกมส์”

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม  นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ต้อนรับทัพคณะนักกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่เข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๑ “ชลเกมส์”  ซึ่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้อันดับ ๖ จาก ๒๕๖  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ  โดยมีพนักงานเทศบาล คณะครู ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ  ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)