ทัพนักกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี คว้าอันดับ ๖ จาก ๒๕๖ อปท.

วันที่ 31 มกราคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 312 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีต้อนรับทัพคณะนักกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่เข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๑”ชลเกมส์”

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม  นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ต้อนรับทัพคณะนักกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่เข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๑ “ชลเกมส์”  ซึ่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้อันดับ ๖ จาก ๒๕๖  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ  โดยมีพนักงานเทศบาล คณะครู ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ  ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail