ชุมชนหน้าด่าน จัดงานสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗

ชุมชนหน้าด่าน จัดงานสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗ โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิด

เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  ชุมชนหน้าด่าน จัดงานสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิด ทั้งนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ที่ทำการชุมชน ถนนพัฒนาราม