ชุมชนบึงขุนทะเลจัดงานสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗

วันที่ 2 มกราคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 362 ครั้ง

ชุมชนบึงขุนทะเล จัดงานสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗ โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิด

เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ชุมชนบึงขุนทะเล จัดงานสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗ โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิด ทั้งนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ ที่ทำการชุมชนบึงขุนทะเล

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail