ชุมชนบึงขุนทะเลจัดงานสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗

ชุมชนบึงขุนทะเล จัดงานสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗ โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิด

เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ชุมชนบึงขุนทะเล จัดงานสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗ โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิด ทั้งนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ ที่ทำการชุมชนบึงขุนทะเล