งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน นางสุภาพร บุญจริง ปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี อ่านสารนายกรัฐมนตรี