งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 11 มกราคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 221 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน นางสุภาพร บุญจริง ปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี อ่านสารนายกรัฐมนตรี

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail