งานปีใหม่ชมรมผู้สูงอายุศูนย์สุขภาพชุมชนสวนหลวง ร.๙

วันที่ 15 มกราคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 358 ครั้ง

ชมรมผู้สูงอายุศูนย์สุขภาพชุมชนสวนหลวง ร.๙ จัดงานสังสรรค์เนื่องในวันปีใหม่

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗  นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงานสังสรรค์เนื่องในวันปีใหม่ ชมรมผู้สูงอายุศูนย์สุขภาพชุมชนสวนหลวง ร.๙ จัดงานเพื่อสร้างความรักความสามัคคี ส่งมอบความสุขให้แก่กันและกัพร้อมมอบของขวัญให้กับผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail