งานปีใหม่ชมรมผู้สูงอายุศูนย์สุขภาพชุมชนสวนหลวง ร.๙

ชมรมผู้สูงอายุศูนย์สุขภาพชุมชนสวนหลวง ร.๙ จัดงานสังสรรค์เนื่องในวันปีใหม่

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗  นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงานสังสรรค์เนื่องในวันปีใหม่ ชมรมผู้สูงอายุศูนย์สุขภาพชุมชนสวนหลวง ร.๙ จัดงานเพื่อสร้างความรักความสามัคคี ส่งมอบความสุขให้แก่กันและกัพร้อมมอบของขวัญให้กับผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี