คณะครู – อาจารย์ โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ ร่วมอวยพรปีใหม่

คณะครู – อาจารย์ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมอวยพรปีใหม่ 2557 นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล ณ ห้องนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

เมือวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ คณะครู – อาจารย์ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมอวยพรปีใหม่ 2557 นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล ณ ห้องนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี และได้ร่วมอวยพรปีใหม่ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ณ ห้องปลัดเทศบาล