คณะครู – อาจารย์ โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ ร่วมอวยพรปีใหม่

วันที่ 2 มกราคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 170 ครั้ง

คณะครู – อาจารย์ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมอวยพรปีใหม่ 2557 นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล ณ ห้องนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

เมือวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ คณะครู – อาจารย์ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมอวยพรปีใหม่ 2557 นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล ณ ห้องนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี และได้ร่วมอวยพรปีใหม่ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ณ ห้องปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail