กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ต้อนรับปี ๒๕๕๗

วันที่ 2 มกราคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 574 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗ โดยมี นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานพิธีเปิด นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมจำนวนมาก ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail