กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗

จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๗ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพร้อมด้วยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗ โดยมีพนักงานเทศบาล และประชาชน เข้าร่วมจำนวนมาก  ณ บริเวณหมู่บ้านเอกไพลิน