กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗

วันที่ 6 มกราคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 305 ครั้ง

จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๗ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพร้อมด้วยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗ โดยมีพนักงานเทศบาล และประชาชน เข้าร่วมจำนวนมาก  ณ บริเวณหมู่บ้านเอกไพลิน

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail