กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลซื้อรถยนต์ดับเพลิง ชนิดมีถังน้ำในตัว จำนวน 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร