การกำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทย) งวดที่ 6 และงวดที่ 7 (งวดสุดท้าย)

ดาวน์โหลดเอกสาร