กำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนภายในโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี งวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)

ดาวน์โหลดเอกสาร