สอบราคาจ้างจัดทำแผ่นพิมพ์ำไวนิล พร้อมติดตั้งและรื้อถอนและจัดทำสติ๊กเกอร์ เพื่อติดรถประชาสัมพันธ์งานชักพระฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร