ยกเลิกการประมูลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)โทรทัศน์สี พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)พร้อมระบบสำหรับใช้ในการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 จำนวน 1 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร