ประมูลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)โทรทัศน์สี พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) พร้อมระบบสำหรับใช้ในการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

ดาวน์โหลดเอกสาร