ประมูลจ้างจัดหาเอกชนลงทุนโครงการกำจัดมูลฝอยเป็นระยะเวลา 24 ปี (ปีงบประมาณ 2557-2580) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

ดาวน์โหลดเอกสาร