ประมูลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โทรทัศน์สี พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)พร้อมระบบสำหรับใช้ในการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร