ร่วมขบวนแห่ธรรมยาตรา-องค์ผ้าป่าพุทธชยันตี วันวิสาขบูชาโลกประจำปี 2556

วันที่ 24 พฤษภาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 230 ครั้ง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2556 ได้จัดให้มีขบวนแห่ธรรมยาตราองค์ผ้าป่าพุทธยันตี ประจำปี 2556 ณ สนามศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยังวัดพัฒนาราม อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีทุกสำนักกองโรงเรียนในสังกัดแต่ละหน่วยงานแต่ละส่วนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail