ร่วมขบวนแห่ธรรมยาตรา-องค์ผ้าป่าพุทธชยันตี วันวิสาขบูชาโลกประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2556 ได้จัดให้มีขบวนแห่ธรรมยาตราองค์ผ้าป่าพุทธยันตี ประจำปี 2556 ณ สนามศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยังวัดพัฒนาราม อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีทุกสำนักกองโรงเรียนในสังกัดแต่ละหน่วยงานแต่ละส่วนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก