ปิดอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน 6 หลักสูตร

นายประเสริฐ บุญประสพ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานปิดการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่สำเร็จการอบรม ทั้ง 6 หลักสูตร ได้แก่ วิชาว่ายน้ำ วิชาวาดภาพระบายสี วิชาโยคะ วิชาขับร้อง วิชาดนตรี และวิชาการเต้น

โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้การสนับสนุนสถานที่จัดอบรม ประกอบด้วยสโมสรเสาวลักษณ์ บ้านนาฏลีลา สมาธิโยคะ สตูดิโอ แดนซ์ เซ็นเตอร์โชว์ สุราษฎร์ธานี และโรงเรียนเทศบาล ๔(วัดโพธาวาส) เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน ห่างไกลยาเสพติด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้ปกครองนักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมเบญจศก อาคารเบญจศก โรงเรียนเทศบาล ๔(วัดโพธาวาส)